Punts de venda i informació

On comprar el teu bitllet d´Aerobús

Compra el teu bitllet d’Aerobús online o en algun dels punts habilitats en el centre de la ciutat i de l’aeroport de Barcelona.

Terminal 1

Personal d´assistència 24h
Totems d´informació

Màquines d´autovenda

Oficina d´Atenció a l´Usuari i Objectes perduts

Terminal 2

Personal d´assistència
Totems d´informació

Màquines d´autovenda

Plaça Catalunya

Personal d´assistència

Màquines d´autovenda

Més informació del servei