Mobilitat segura i sostenible

Protocol contra la COVID-19

Aerobús ofereix un viatge segur a totes les seves persones viatgeres, complint en tot moment amb les normatives i recomanacions de les autoritats sanitàries.

Mascaretes

És obligatori en tot moment el correcte ús de la mascareta per part de la persona viatgera, és a dir, ha de cobrir nas i boca. No es permetrà l’accés a les persones que no la portin correctament col·locada o que no la portin sense el degut certificat d’exempció.

gel

Dispensadors de gel hidroalcohòlic

Tots els vehicles disposen de dispensadors de gel hidroalcohòlic, tant per al personal com perquè les persones viatgeres l’utilitzin al pujar i baixar de l’autobús.

Prohibit menjar i beure

Durant tot el trajecte a l’Aerobús, està prohibit consumir aliments i beure. A més, es recomana evitar parlar per telèfon o amb altres passatgers per disminuir la propagació del virus mitjançant aerosols.

Neteja i desinfecció diària dels nostres autobusos

Seguim un estricte protocol de neteja que es realitza cada dia en tots els autobusos que han realitzat un servei i on s’utilitzen materials desinfectants i viricides d’alta eficàcia aprovats pel Ministeri de Sanitat.

renovacion_aire

Sistema de renovació de l’aire continu

El sistema garanteix en un 99,76% l’eliminació de virus i en un 93% la de fongs i bacteris. A més a més, el nostre personal de conducció porta desactivada la funció de recirculació de l’aire interior per reforçar, en tot moment, que l’aire que es respira a l’interior de l’autobús sigui el més renovat possible.

Pagament segur

Pots comprar els teus bitllets mitjançant la nostra web, app o a les màquines d’autovenda, minimitzant així el contacte amb tercers. En els autobusos, pots fer el pagament amb targeta o NFC i, a més, el bitllet serà digital per evitar el contacte amb el personal de conducció.

Compromís amb la qualitat del servei i del medi ambient

A l’Aerobús hem implementat un seguit d’actuacions per tal de reduir la contaminació a la Ciutat Comtal apostant per tecnologies sostenibles i netes.

A més a més, volem mostrar un clar compromís per la Qualitat del Servei buscant la millora contínua.

9001_Gestion de la Calidad

UNE-EN ISO 9001: Gestió de la Qualitat

Està promoguda per l’Organització Internacional per a l’Estandardització (ISO) i actualment s’accepta com el marc de qualitat més sòlid del món, utilitzat per gairebé cent mil organitzacions.

Sota els requisits de la norma UNE-EN ISO 9001, l’Aerobús orienta les seves accions per incrementar la satisfacció del client; per motivar i formar permanentment a les persones que formen part de la nostra organització; i en general, perquè la millora contínua de l’eficàcia del servei sigui un objectiu permanent.

14001_Gestion Ambiental

UNE-EN ISO 14001: Gestió Ambiental

Està promoguda per l’Organització Internacional per l’Estandardització (ISO) i especifica els requisits per la implantació d’un Sistema de Gestió Ambiental recolzant la protecció del medi ambient i la prevenció de la contaminació en equilibri amb les necessitats socioeconòmiques de l’organització.

L’Aerobús treballa per oferir als seus clients l’alternativa de serveis cada dia més respectuosos amb l’entorn i fomentar activitats de reciclatge, reutilització i reducció de residus; així com l’optimització del consum de recursos.